Obavijest uposlenicima sa 2. sjednice Glavnog vijeća uposlenika JP EP HZ HB

Želimo Vas izvijestiti da je 30.01.2013.godine u Livnu održana 2. sjednica Glavnog vijeća uposlenika (u daljnjem tekstu GVU) JP EP HZ HB d.d. Mostar na kojoj je od 35 pozvanih bilo nazočno 23 člana. Članovi GVU JP EP HZHB d.d. Mostar su raspravljali o dostavljenom prijedlogu Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar o planu upošljavanja u ovom poduzeću tijekom 2013. godine. Dopis je dostavljen dana 24.01.2013.godine pod brojem: I-694/13. Izvršena je rasprava i iznijeti su mnogobrojni prijedlozi i primjedbe, a mi ističemo one koje su najznačajnije za sve uposlenike i Poduzeće u cjelini:

  1. Zahtijevamo povrat satnice na obračun od 4,40 KM bruto i usklađivanje iste sa porastom troškova života.
  2. U planu upošljavanja potrebno je da se dostave zahtjevi neposrednog rukovoditelja sa terena o stvarnim potrebama i isti bi trebao da sadrži slijedeće:

– obrazloženje za radno mjesto koje se traži u zahtjevu

– naziv radnog mjesta.

– opis poslova.

– stupanj stručne spreme.

  1. Je li i kada je stavljen van snage Zaključak s 15. Skupštine JP EP HZHB d.d. Mostar od 28.06.2012. godine koji ograničava nova upošljavanja u JP EP HZHB d.d. Mostar (isti dostavljamo u privitku).
  2. Jeste li upoznati s Odlukom FERK-a o određivanju bazne godine kod pokretanja tarifnih postupaka od 06.rujna 2012.godine (Odluka u privitku). Napominjemo da je 31.12.2010.godine u JP EP HZHB d.d. Mostar bilo upošljeno 1.815 djelatnika.
  3. Iz kojih sredstava i kojom preraspodjelom će se isplaćivati plaće i druge naknade za uposlenike koji nisu obuhvaćeni Odlukom FERK-a, a Vi ste predložili da se uposle tijekom 2013.godine.

6.  Imate li i jeste li tražili odobrenje FERK-a za porast izdvajanja namijenjenih za radnu snagu (troškovi plaća i drugih naknada uposlenika).

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar je protiv dostavljenog prijedloga plana upošljavanja za 2013. godinu u vremenu kad ovo poduzeće drugu godinu za redom bilježi velike gubitke u poslovanju. Isto tako smo i protiv načina kako se to radilo u proteklom periodu kada su pojedinci upošljavani bez ikakvih kriterija i zahtjeva neposrednih rukovoditelja s terena što je u konačnici dovelo do smanjenja dostignutih prava uposlenika (smanjenje plaće 5%, ukidanje  božićnice,  naknade za dar djeci uposlenicima  i ukidanje jednokratne pomoći umirovljenicima JP EPHZHB)

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar temeljem Članka 23. Zakona o vijeću uposlenika predlaže održavanje zajedničkog sastanka s Upravom društva  JP EP HZHB radi konsultacija o izradi plana upošljavanja za 2013. godinu.