Nezakonito upošljavanje djelatnika

U  izvješću o reviziji financijskih izvješća JP EP HZHB d.d. Mostar Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, od 18.09.2012.godine između ostalog se navodi:

„Naglašavamo da je u 2011.godini uposleno 65 djelatnika, a tendencija upošljavanja nastavljena je i u 2012.godini, tako da je do 20.srpnja 2012 godine uposlen 131 djelatnik“.

„Svi djelatnici su primljeni isključivo na inicijativu Generalnog direktora ili izvršnih direktora iako je Člankom 3. Kolektivnog ugovora EP HZHB regulirano da se radni odnos zasniva ugovorom o radu zaključenim između poslodavca i uposlenika nakon provedenog postupka prijema sukladno Zakonu“.

„Upošljavanje novog uposlenika moguće je tek nakon neuspjelog pokušaja traženja odgovarajućeg uposlenika unutar društva, u smislu odredaba ovog Ugovora. Ovlaštena osoba vrši obvezno traženje odgovarajućeg uposlenika unutar Društva u kontaktima s drugim ovlaštenim osobama, odnosno putem službi i internog oglasa“.

Na iste nepravilnosti koje su navedene u citiranom dijelu izvješća Ureda za reviziju ispred sindikata smo u više navrata upozoravali Upravu Društva JP EP HZHB, te nam daje za pravo u traženju zakonitog ponašanja i sa obvezom da ustrajemo na dobrobit svakog uposlenika i poduzeća u cjelini.                  

NSUEPHZHB