Obavijest članstvu o prijavi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Federalnom tužiteljstvu i FMUP-u

Ovim putem želimo izvijestiti sindikalno članstvo da smo podnijeli prijavu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, po osnovu nepoštivanja Zaključaka s 15. sjednice Skupštine JP EP HZHB d.d. Mostar kojim se ograničava upošljavanje novih radnika u JP EP HZHB d.d. Mostar. Isto tako podnijeli smo prijavu Federalnom tužiteljstvu i Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova po osnovu konačnog izvješća o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar za 2011.godinu.

Naša prijava se odnosila na sve nepravilnosti i nezakonitosti koje su iznesene u revizijskom izvješću i da nadležne institucije poduzmu zakonsko pravne mjere iz djelokruga svoje nadležnosti po svim uočenim nepravilnostima i nezakonitim radnjama.

Ovih dana smo svjedoci dezinformacija koje se plasiraju od pojedinaca iz JP EP HZHB d.d. Mostar da je Sindikat izvršio prijavu članova Uprave Društva što su isplatili regres za 2012.godinu.

Mišljenja smo da je svakom pojedincu našeg sindikata jasno da je naša osnovna djelatnost  borba za kolektivna prava naših članova i nikada se u povijesti sindikalnog organiziranja i djelatnosti nije zabilježilo da se tuži poslodavac koji isplaćuje ono što je uposleniku zagarantirano Kolektivnim ugovorom u ovom slučaju zarađenog regresa za 2012.godinu.

Ovo je još jedan primjer pritiska od strane poslodavca prema čelnicima sindikata i pokušaj da se unese razdor među sindikalno članstvo, a da smo u pravu za našu tvrdnju u narednih mjesec dana ćemo objavljivati originalne dokumente iz Konačnog izvješća o izvršenoj reviziji financijskih izvješća JP EP HZHB d.d. Mostar, koje nam je i bilo temelj naše prijave nadležnim institucijama, a našem članstvu i cjelokupnoj javnosti u BiH ostavljamo da samo prosudi o čemu se u ovom slučaju radi.

U  izvješću o reviziji financijskih izvješća JP EP HZHB d.d. Mostar Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, od 18.09.2012.godine između ostalog se navodi:

„Uprava Društva je donijela Odluku o povećanju osnovne plaće za stimulacijski dodatak, za pojedine Izvršne Direktore Društva u visini od 20%, što je suprotno odredbama Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija u FBiH i javnim poduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH i Pravilnikom o plaćama kojim je regulirano da se stimulacijski dodatak na plaće utvrđuje temeljem plana poslovanja i pozitivnih rezultata poslovanja“.

“U siječnju 2012.godine donesena je Odluka o naknadi troškova zbog odvojenog života sa retroaktivnom primjenom od studenog 2011.godine za izvršne direktore Društva koji su na temelju natječaja primljeni na ta radna mjesta na period od 4 godine, a prema Pravilniku o plaćama, naknada troškova zbog odvojenog života pripada uposlenicima koji su privremeno upućeni na rad izvan mjesta prebivališta“.