NSU EP HZ HB predao izvješća SIPI

Pozdravljamo poziv generalnog direktora koji je uputio dana 07.03.2013.godine prigodom održavanja konferencije za medije da ukoliko ima nezakonitosti u radu Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar da se iste prijave nadležnim istražnim organima kao što je SIPA, te u skladu sa tim pozivom smo predali Izvješće o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2011.godinu Broj:06-14-4-1011-3/12, od 18.09.2012.godine. Isto tako smo istoj instituciji na provjeru i utvrđivanje odgovornosti predali dopis oko nelegalnog i protuzakonitog upošljavanja pojedinaca u JP EP HZHB d.d. Mostar, te ukoliko ima elemenata zlouporabe ovlasti ili kaznene odgovornosti da nadležne institucije  iste istraže i procesuiraju.

P.S.

Opet smo svjedoci kako se zaboravlja radnik koji je najzaslužniji za rezultate rada i opstojnost ovog Poduzeća JP EP HZHHB d.d. Mostar, a samozvani „menadžeri“ koje je jedan ili dva političara imenovalo u seoskim birtijama na odgovorne pozicije u JP EP HZHB d.d. Mostar sebi pripisuju sve uspjehe i usput blate i napadaju predstavnike sindikata što najbolje možete vidjeti na internet stranicama JP EP HZHB d..d. Mostar sa održane konferencije za medije.

NSU EP HZ HB