Zahtjev za smjenu Uprave JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Na 2. izvanrednoj sjednici Predsjedništva Nezavisnog sindikata uposlenika elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB) dana 04.03.2013.godine raspravljalo se na temu huliganskih događanja u JP EP HZHB d.d. Mostar, koja su jedino zabilježena u mafijaškim obračunima.

Ispred sindikata smo konstantno i u više navrata upozoravali na nezakonitosti koje su se dešavale i pozivali nadležno ministarstvo i institucije da sankcioniraju utvrđene nezakonitosti.

Iz Izvješća Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, br. 06-14-4-1011/12 od 18.09.2012.godine vidljivo je da „Uprava Društva ne funkcionira i ne obavlja zadaću koja joj je povjerena sukladno zakonskim propisima. Vlasnici kapitala u cilju zaštite imovine Društva, dužni su aktivno se uključiti i poduzeti odgovarajuće mjere u prevazilaženju i rješavanju navedenih propusta.“

Smatramo da Nadzorni odbor ne smije usvojiti Izvješće o poslovanju za 2012.godinu jer Uprava Društva nije poduzela aktivnosti kako bi poslovanje dovela u zakonske okvire.

Smatramo, također, da Nadzorni odbor ne treba usvojiti Plan poslovanja za 2013.godinu jer isti između ostalog ne sadrži:

–       financijsko rezerviranje u već pokrenutom sudskom postupku u potraživanju uposlenika po policama životnog osiguranja, vrijednosti cca 15 milijuna KM,

–       financijsko rezerviranja po već pokrenutim sudskim postupcima za nezakonito otkazivanje ugovora o radu sindikalnim povjerenicima i uposlenicima Društva,

–       primjedbe Glavnog vijeća uposlenika JP EP HZHB date na prijedlog Plana upošljavanja za 2013.godinu od strane Uprave Društva,

–       ne planiranje sredstava za kapitalnu investiciju – TE Kongora, koja bi sačuvala opstojnost JP EP HZ HB d.d. Mostar i omogućila daljnji razvoj, kako JP EP HZ HB d.d. Mostar, tako i regije.

Posljednji događaji su se mogli  očekivati i za predstavnike sindikata nije nikakvo iznenađenje što se dogodilo da predstavnici zakonodavne vlasti skupa sa lokalnim batinašima uz blagoslov pojedinaca iz Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar prijetnjama i fizičkim obračunom pokušavaju da utječu na glasovanje pojedinih članova Nadzornog odbora JP EP HZHB.

Ovim putem pozivamo Nadzorni odbor JP EP HZHB d.d. Mostar da ne saziva Skupštinu Društva, već da izglasuje nepovjerenje i smijeni Upravu Društva JP EP HZHB.

Ovakav daljnji način rada još više urušava ionako narušeni ugled ovog Poduzeća i jedina ispravna odluka je smjena Uprave Društva što je i osnovni zahtjev Predsjedništva NSUEPHZHB.

NSUEPHZHB