Međunarodna konfederacija sindikata povodom 1. svibnja

Brisel, 29.4.2013. godine (ITUC OnLine): Radni ljudi se suočavaju sa neprestanim i brutalnim napadima na njihova prava u svim regijama svijeta. Nejednakost i nezaposlenost dostižu rekordne nivoe, a vlade nastavljaju da po svaku cijenu provode propale i destruktivne politike štednje, a nastavljaju se i napadi na kolektivno pregovaranje. Ozbiljno je ugrožena budućnost cijele generacije mladih ljudi

Korporativna pohlepa se ne provjerava, što hiljade radnika košta njihovih života, kakav je nedavno bio slučaj u Bangladešu i Pakistanu gdje su fabrike izgorile i srušile se. Sindikati u Kolumbiji, Gvatemali i drugim zemljama plaćaju najvišu cijenu svoje borbe za socijalnu pravdu, a radnici u Turskoj se suočavaju sa teškim represalijama pravosuđa dok se bore za svoja prava.

Obećanje o promjenama u arapskom svijetu je izdano jer je jedan oblik autokratije zamijenjen drugim. Decenije socijalnog napretka u evropskim zemljama su izbrisane nesputanom moći globalnih finansija, dok ljudi širom Afrike trpe neokolonijalnu pljačku i korupciju.

Diskriminacija žena na radnim mjestima je i dalje prisutna, dok se radnici migranti eksploatiraju, zloupotrebljavaju i tretiraju kao roblje, čak i u nekim najbogatijim zemljama svijeta.

Duh solidarnost koji je inspirisao prvomajske marševe, pratio sindikalizam, ostaje jak. Sad je potebniji više no ikad ranije. Naš pokret mora rasti, jačati i njegovati taj duh kako bi se mogao boriti protiv lažnih obećanja neoliberalizma.

Moramo jačati snagu radnika.

Radnici širom svijeta pokazuju otpor modelu glolablizacije koji pogoduje bogatim na teret siromašnih. Sa svojim sindikatima ostvaruju nove pobjede za radnike. Stotine hiljada radnika u neformalnom sektoru u Indiji grade svoje sindikate, radnici u domaćinstivma širom svijeta dobivaju radnička prava po prvi put u historiji, a sindikati predvode političke i akcije u zajednici u borbi za napredak, održivost i pravdu u cijelom svijetu.

Tamo gdje vlade okrenu leđa radnicima, sindikati se moraju organizirati. Kada preduzeća huškaju radnika na radnika, sindikati se moraju organizirati. Moramo povećati broj i snagu, biti inspirisani onim koji se danas bore i borili su se godinama, borili se sa represijom i pohlepom nekolicine na teret mnogih.

Na Praznik rada 2013. godine moramo se ponovno posvetiti viziji za koju su se zalagale majke i očevi najveće demokratske sile na planeti – sile radnih ljudi, ujedinjenih i odlučnih da naprave bolje mjesto od naše planete.

MKS zastupa 175 miliona radnika u 156 zemalja i teritorija i ima 315 nacionalnih članica.