Dogovoren način i visina isplate regresa

Na zajedničkim sastancima dana 22 i 27.05.2013. godine predstavnika Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar i  Nezavisnog sindikata uposlenika elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB) dogovoren je način i visina isplate ovogodišnje naknade za godišnji odmor u iznosu od 65% prosječne plaće Društva.

Do 15.06. 2013.godine isplatit će se svim uposlenicima neoporezivi dio regresa, a preostali oporezivi dio isplatit će se najkasnije do 10.07.2013.godine.

Isto tako dogovoreno je ako poslovni rezultati budu dozvoljavali isplatit će se i ostale naknade uposlenicima, a prilikom odlučivanja o visini naknade za vjerske blagdane (božićnice) uzet će se u obzir razlika iznosa na ime neisplaćenog regresa u 2013.godini.