SSSBiH: Aktivnosti vezane za izradu Zakona o radu

Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH je na svojoj 27. redovnoj sjednici, održanoj 01. oktobra 2013. godine, između ostalog, raspravljalo i o informaciji o najznačajnijim aktivnostima vezanim za izradu Zakona o radu.
Naime, aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o radu počele su još 2008. godine i od tog perioda Savez samostalnih sindikata BiH intenzivno je radio na definisanju odgovarajućih rješenja koja su se odnosila na izmjene i dopune Zakona.

Razlozi koji su doveli do otvaranja procesa izmjena i dopuna se nalaze u potrebi da se u Zakonu o radu uvrste odredbe o mobingu i reprezentativnosti i to su bili jedini razlozi zbog kojih je SSSBiH prihvatio pokretanje procedure izmjena i dopuna Zakona o radu.
Međutim, Parlament Federacije BiH je u svojoj raspravi konstatovao da je, osim navedenih odredbi o mobingu i reprezentativnosti, potrebno uraditi novi Zakon o radu, s obzirom na veliki broj primjedbi izrečenih od strane zastupnika/zastupnica Parlamenta FBiH. Ovom odlukom Parlamenta se, sasvim nepotrebno, otvorio proces izrade novog Zakona o radu.
Tokom izrade novog zakona komisije sastavljene od predstavnika socijalnih partnera su uspjele usaglasiti njegov sadržaj i u formi prednacrta, kroz za to nadležne institucije, dostaviti u parlamentarnu proceduru.

Takav (naglašavamo usaglašeni) tekst prednacrta Zakona o radu je na Vladi FBiH utvrđen u formi Nacrta i upućen Parlamentu Federacije BiH, koji je Nacrt usvojio i kao takvog ga poslao u javnu raspravu. Nakon javne rasprave Nacrt zakona o radu je i dalje bio u formi i sadržaju koji je prihvatljiv za SSSBiH, odnosno za radnike/ce u Federaciji BiH, što je potvrdio i Glavni odbor SSSBiH.
Takav tekst Zakona o radu je dobio i potrebne saglasnosti Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva finansija i Vlade Federacije, te time stekao sve proceduralne i pravne uslove da ga Vlada FBiH utvrdi u formi Prijedloga i da ga proslijedi Parlamentu FBiH u dalju proceduru.

Konstatujemo da je sve do ovog trenutka, tj do početka septembra 2012. godine, postojao korektan odnos između socijalnih partnera, što je rezultiralo usaglašenim stavovima i prihvatljivim kompromisnim rješenjima. Međutim, umjesto nastavka procesa usvajanja usaglašenih zakonskih rješenja, neposredno prije održavanja sjednice Vlade FBiH, koja je održana u novembru 2012. godine, dolazi do drastičnih promjena sadržaja Nacrta zakona o radu bez bilo kakvih konsultacija sa SSSBiH. Promjene su se desile na sastancima između predstavnika dva socijalna partnera, dakle Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH. O tim sastancima i promjena u sadržaju Nacrta zakona o radu SSSBiH nije znao apsolutno ništa. Na navedenoj sjednici Vlade Federacije BiH u novembru 2012. izrečena je konstatacija da su promjene u sadržaju Nacrta zakona o radu usglašene sa SSSBiH, što je rezultiralo pretvaranjem Nacrta u formu Prijedloga zakona o radu.
Ovo je, najblaže rečeno, zloupotreba i prevara koja je za cilj imala pretvaranje Nacrta zakona o radu u formu Prijedloga koja je potpuno neprihvatljiva za Savez samostalnih sindikata BiH, odnosno za radnike i radnice u Federaciji BiH.
Tek nakon toga, na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, SSSBiH je saznao o kakvim i kolikim izmjenama se radi, koliko iste umanjuju prava radnika/ca, te na kako nekorektan način je došlo do tih izmjena.
Posebno se to odnosilo na odredbe o prestanku važenja kolektivnih ugovora u roku od šest mjeseci od donošenja Zakona o radu u slučaju njihovog neusaglašavanja, ali i na brojne druge odredbe.
Čitav dalji slijed aktivnosti je baziran na pokušajima druga dva socijalna partnera da SSSBiH prihvati da pregovara o tako izmijenjenom i neprihvatljivom Prijedlogu zakona o radu. Svi pokušaji daljih pregovora nisu uspjeli, što je i sasvim razumljivo s obzirom na okolnosti koje su prethodno objašnjene.

Poštovani radnici/ce, članovi/ce SSSBiH,

Ono što slijedi je veoma neizvijesno i veoma rizično po vaša prava. Ova informacija služi za prezentiranje najosnovnijih značajnih dešavanja vezanih za radnički ustav koji se zove Zakon o radu, kao i ulogu SSSBiH u tim procesima.
Ono što se može očekivati nije popravljanje, već ugrožavanje stečenih prava radnika. Iz tog razloga svi zajedno moramo biti spremni i odlučni da na sve moguće načine odbranimo naš „Ustav”.
Savez samostalnih sindikata BiH će vas obavijestiti o načinu vođenja te borbe u kojoj zbog sebe i svoje budućnosti morate učestvovati.

Služba za informisanje