NSU EP HZ HB Mostar pokreće humanitarnu akciju „Radosniji Božić“.

Na temelju članka 49. stavak (3) Statuta Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar od 10.07.2013.godine, a sukladno Zapisniku sa sastanka održanog sa predstavnicima Uprave JP „Elektroprivrede HZ HB“ d.d. Mostar i NSUEPHZHB Mostar od 02.12.2013.godine, Predsjedništvo Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar na svojoj 27. sjednici održanoj dana 05.12.2013.godine, jednoglasno je donijelo

 

O D L U K U

 

  1. Ovom Odlukom u organizaciji Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar pokreće se humanitarna akcija „Radosniji Božić“.
  1. Pravo na sudjelovanje u humanitarnoj akciji imaju svi uposlenici Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.
  1. Za humanitarnu akciju „Radosniji Božić“ novčana sredstva će se prikupljati preko sindikalnih povjerenika u razdoblju od 10.12.-13.12.2013.godine.
  1. Prikupljena sredstva će biti raspoređena na slijedeći način:

a)    odluku o dodjeli 50% prikupljenih novčanih sredstava u Sindikalnoj jedinici će donijeti Sindikalna jedinica, vodeći računa o ravnomjernoj raspodjeli ovisno o općinama koje čine tu Sindikalnu jedinicu,

b)    jednokratna novčana pomoć supružniku ili malodobnom djetetu putem skrbnika (ukoliko isti nije uposlenik u organizacijskim cjelinama u kojima svoje članove ima NSUEPHZHB) od poginulih ili umrlih djelatnika i umirovljenika JP EP HZHB d.d. Mostar,

c)    dio novčanih sredstava bit će dodijeljen Sindikalnoj jedinici sa manjim brojem članstva koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji,

d)    dio novčanih sredstava će biti dodijeljen humanitarnoj udruzi fra Mladen Hrkać iz Zagreba.

 

Odluku o raspodjeli drugih 50% novčanih sredstava za točke b), c) i d) donijet će Predsjedništvo Sindikata.

 

  1. Minimalni novčani iznos koji će se dragovoljno prikupljati je 50,00 KM.
  1. Zadužuju se sindikalni povjerenici da sačine popis uposlenika u svojim sindikalnim jedinicama koji su sudjelovali u humanitarnoj akciji i da 50% prikupljenih novčanih sredstava dostave na žiro račun Nezavisnog sindikata uposlenika Elektroprivrede HZ Herceg Bosne Mostar koji se vodi u Hypo-Alpe-Adria banci na broj:3060350000028422 ili da osobno predaju na blagajnu Izvršnom tajniku Sindikata.
  1. Zadužuju se sindikalni povjerenici da sačine izvješće o prikupljenim i doniranim novčanim sredstvima i isto dostave na uvid Predsjedništvu Sindikata i sindikalnim jedinicama koje su obuhvaćene ovom akcijom.
  1. Sastavni dio ove Odluke čini primjerak Tablice koji će popunjavati sindikalni povjerenici.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.