U humanitarnoj akciji “Radosniji Božić” prikupljeno 43.675,00 KM

U humanitarnoj akciji “Radosniji Božić” prikupljeno je 43.675,00 KM.  Nakon raspodjele prikupljenih sredstava sačinit će se izvješće koje će biti dostupno na našoj stranici.

Nezavisni sindiikat uposlenika JP EP HZ HB