Pismo namjere: Ponuda EP HZ HB za Hercegovina osiguranje

Pismo namjere koja je ponuda EP HZ HB poslao je HamidTipura likvidator Hercegovina Osiguranja d.d Mostar u kome između ostalog stoji:

U dosadašnjem periodu unovčena je skoro sva imovina likvidacionog dužnika, izuzev nekih manjih poslovnih prostora, te kapitalnog objekta, koji je građen za poslovne namjene i koji se nalazi na trgu Rondo, i koji je predmet ove ponude.
Ukupna bruto površina poslovnog prostora iznosi 4.801.00 m2. Dimenzije objekta su 43,45 X 21,25 m, a sastoji se od suterena-podruma, prizemlja, tri kata i četvrtog kata koji nije izgrađen. Poslobni objekat je vlasništvo HERCEGOVINA OSIGURANJA d.d 1/1. Procijenjena vrijednost ovog objekta je 8.523.274.54, a procjenu su izvršili ovlašteni sudski procjenitelji.
Radi vaše informiranosti, ukupna priznata potraživanja povjerilaca iz lisnice osiguranja iznose 15.305.000.00, od čega na životno osiguranje otpada iznos od 11.945.251,00 KM, a na osiguranje od auto odgovornosti od 3.335.908.00 KM.
Od iznosa koji se odnosi na životno osuguranje oko, 1600 uposlenika, “ELEKTROPRIVREDE HZ HB” potražuju ukupno 5. 602.362,00 KM.
Zašto pismo namjere –Ponuda EP HZ HB DO
1. Prvi bitan razlog:
U uvjetima bitno smanjene potražnje za poslovnim prostorima, nije realno očekivati, u skorije vrijeme, prodaju ovog objekta za cijenu koja bi mogla, zajedno sa već postojećim sredstvima, osigurati isplatu potraživanja povjerilaca životnog osiguranja u cjelokupnom priznatom iznosu.
Sa činjenicama koje su navedene realno je očekivati da bi povjerioci životnog osiguranja mogu namiriti sa 50% njihovih potraživanja.
2. Drugi bitan razlog:
Raspolažemo pouzdanim informacijama da je Javnom poduzeću EP HZ HBda je Javnom poduzeću EP HZ HBpotreban poslovni objekat ovog tipa, te da je u svojim strateškim planovima planirana izgradnja ili kupovina sličnog poslovnog objekta. Protekla poslovna godina za ovo javno poduzeće billa izuzetno uspješna, pa je to valjan razlog da bi se u 2014. godini mogla izvršiti kupovina navedenog objekta.
3. Treći bitan razlog:
Prodajom ovog poslovnog objekta, Javnom poduzeću EP HZ HB DD Mostar,njeni uposlenici bi sigurno bili namireni u 100% iznosu svojih potraživanja.
Kako bi se ubrzao ovaj postupak, slobodni smo da vam dostavimo pismo namjere, odnosno ponudu za kupovinu najvrijednije nekretnine u vlasništvu likvidacionog dužnika, a to je nedovršena poslovna zgrada koja se nalazi na ekstra lokaciji u gradu Mostaru, na trgu Rondo.
U nadi da će te ozbiljno razmotriti ovo Pismo namjere i donijeti pozitivnu odluku srdačno Vas pozdravljam.
Pismo je dostavljeno:
-Skupštini Javnog poduzeća
-Nadzornom odboru,
-Direktoru,
-Predsjedniku sindikata
Sindikat se već očitivao o ovome sa slijedećim zahtjevom :
Zahtjev za prihvaćanjem Pisma namjere-Ponude
Poštovani
Dana 17.01.2014.godine u Mostaru je održana 3. izvanredna sjednica Predsjedništva NSUEPHZHB na kojoj se raspravljalo o Pismu namjere-Ponude za kupovinu poslovne zgrade u Mostaru, a dostavljene od likvidatora Hercegovina osiguranja d.d. u likvidaciji gosp. Hamida Tipure.
JP EP HZ HB d.d. Mostar je sklopilo Ugovor o kolektivnom osiguranju života za svoje uposlenike s Hercegovina osiguranjem d.d. Mostar, koji je istekao 31.12.2010. godine.

Hercegovina osiguranje je završilo u likvidaciji, a većina članova sindikata su ocijenili da im je jedino ostalo da se preko sindikata organiziraju i zajednički pokušaju da dođu do naplate svojih novčanih sredstava. Angažiran je odvjetnički ured Pehar-Lesko iz Mostara koji nas zastupa i ima najveći udio (oko 1/3) u Vijeću vjerovnika koji potražuju novčana sredstva u Hercegovina osiguranju.
Mišljenja smo da članovi sindikata trebaju što prije dobiti svoja novčana sredstva, te da je u ovom trenutku kad se bilježe pozitivni rezultati poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar i već dulje vrijeme iskazane potrebe za izgradnjom poslovnog objekta na prostoru Mostara, kupovina zgrade bila opravdan poslovni potez na obostranu korist JP EP HZHB i članova sindikata NSUEPHZHB. Kupnjom navedene zgrade JP EP HZHB d.d. Mostar bi dobilo neophodne poslovne prostore na atraktivnoj lokaciji, a članovi sindikata bi namirili potraživanja od polica životnog osiguranja u Hercegovina osiguranju.Od Uprave Društva i Nadzornog odbora JP EP HZHB d.d. Mostar zahtijevamo da pri izradi prijedloga Plana poslovanja za 2014.godinu uvrsti kupovinu poslovne zgrade u Mostaru čiji je vlasnik Hercegovina osiguranje d.d. , a od nadležnog ministarstva
(F MERI) očekujemo da podrži ovu inicijativu i da na Skupštini Društva ovlaštena osoba od FMERI glasuje za Plan poslovanja za 2014.godinu u kojem će biti sadržana i kupovina navedene zgrade.

NSUEPHZHB

Ovo pismo je poslano Generalnom direktoru EP HZ HB Nikoli Krešiću i Federalnom ministaru energetike, rudarstva i industrije Erdalu Trhulj.