Prijedlog za povrat bruto satnice i isplatu 13. plaće

NSEPHZHB upitio je Upravi kompanije dva prijedloga. Prvi se tiče povrara bruto satnice i u njemu stoji:

Poštovani

Od rujna 2012.godine primjenjuje se Odluka kojom je bruto satnica u iznosu od 4,20 KM umjesto 4,40 KM, koja je bila do tada na snazi. Nakon prezentiranih rezultata poslovanja za 2013. godinu u razgovoru sa Predsjednikom NSUEPHZHB i iznesenog podatka od strane generalnog direktora gosp. Nikole Krešića koji predviđa dobit veću od 70 milijuna KM, Predsjedništvo NSUEPHZHB je stava da ne postoji potreba za daljnjom uštedom na račun uposlenika i njihovih plaća.

Predlažemo da se izvrši povrat bruto satnice na 4,40 KM, a ukoliko ima prostora da se ista uskladi sa porastom troškova života za proteklih 36 mjeseci, odnosno od zadnjeg usklađivanja sa porastom troškova života (siječanj 2011.godine).

Drugi prijedlog tiče se isplate 13. plaće i u njemu se kaže:

Poštovani

Temeljem usmeno iznesenog podatka od strane generalnog direktora gosp. Nikola Krešić koji predviđa dobit veću od 70 milijuna KM, Predsjedništvo NSUEPHZHB je donijelo jednoglasan Zaključak da uputi prijedlog za isplatom 13. plaće, a što je u skladu sa Člankom 50. Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost u Federaciji BiH.

Isplatom 13. plaće jednim dijelom bi se izvršio povrat dijela materijalnih sredstava koja su uskraćivana smanjenjem bruto satnice uposlenicima kao i ne isplatom „božićnice“ za 2012.godinu i ne usklađivanja porasta troškova života u zadnjih 36 mjeseci.

S poštovanjem

NSUEPHZHB

Prijedlozi su upućeni

generalnom direktoru Nikoli Krešiću i svim izvršnim direktorima