Olduka o provedbi redovitih izbora 2014.godine

Temeljem Statuta NSUEPHZHB na 29.sjednici Predsjedništva održanoj dana 11.02. 2014 godine, donesena je jednoglasna:

 

 

                                                    O D L U K A

 

  1. Redoviti izbori će se provesti po svim Sindikalnim jedinicama i Sindikalnim podružnicama NSUEPHZHB počevši od 11.02. 2014.godine.

 

  1. Izborna Skupština će se održati nakon provedenih redovitih izbora po Sindikalnim jedinicama i Sindikalnim podružnicama NSUEPHZHB.

 

  1. Ovlašćuje se Izvršni tajnik Lutko Pehar da u skladu s odredbama Statuta NSUEPHZHB na terenu po Sindikalnim jedinicama izvrši provedbu redovitih izbora 2014. godine, o čemu će sačiniti Zapisnike.

 

  1. Sazvati i provesti izbore u Vijećima sindikalnih podružnica: Distribucija i Opskrba, Proizvodnja i Prijenos, te o tome sačiniti Zapisnike s prijedlozima za Skupštinu NSUEPHZHB.

 

  1. O provedenim izborima po Sindikalnim jedinicama i Vijećima sindikalnih podružnica Izvršni tajnik će izvijestiti Predsjedništvo NSUEPHZHB Mostar.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.