Održana 4. sjednica Glavnog vijeća uposlenika JP EP HZ HB d.d. Mostar

Poštovani

Želimo Vas izvijestiti da je 11.03.2014.godine na Kupresu, održana 4. sjednica Glavnog vijeća uposlenika JP EP HZ HB d.d. Mostar na kojoj je od 35 pozvanih bilo nazočno 22 člana. Raspravljalo se o dostavljenom prijedlogu Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar o planu upošljavanja u ovom poduzeću za 2014 godinu, a isti je dostavljen dana 05.03.2014.godine pod brojem: I-1985/14.
Izvršena je rasprava i iznijeti su mnogobrojni prijedlozi i primjedbe, a mi ističemo one koje su najznačajnije za sve uposlenike i Poduzeće u cjelini:

1. Mišljenja smo da ovo nije prijedlog plana zaposlenika po organizacijskim jedinicama za 2014. godinu jer isti ne sadrži:
– naziv poslovne jedinice u koju se planira prijem novog uposlenika
– naziv radnog mjesta
– stupanj stručne spreme
– ostali uvjeti koji su potrebni za radno mjesto
– opis poslova
2. Jeste li upoznati sa izjavom koju je za biznis. ba dao ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj u kojoj ističe da JP EP HZHB d.d. Mostar u narednom razdoblju očekuju mjere restrukturiranja i da ima višak uposlenika (isti dostavljamo u privitku).
3. Napominjemo da je 31.12.2010.godine u JP EP HZHB d.d. Mostar bilo uposleno 1.815 djelatnika, što je bila bazna godina za priznavanja troškova za radnu snagu, a svi ostali pa tako i planirani novi uposlenici nisu obuhvaćeni tarifnim postupkom.

4. Iz kojih sredstava i kojom preraspodjelom će se isplaćivati plaće i druge naknade za uposlenike koji nisu obuhvaćeni Odlukom FERK-a, a Vi ste predložili da se uposle tijekom 2014.godine.

5. Imate li odobrenje FERK-a za porast izdvajanja namijenjenih za radnu snagu u 2014.godini (troškovi plaća i drugih naknada uposlenika).

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar u načelu nije protiv upošljavanja u našem poduzeću, ali na radna mjesta koja su zbog procesa rada neophodna da se popune.
Protivimo se upošljavanju na ovakav način u vremenu kad ovo poduzeće ima nesigurnu budućnost i kad većinski vlasnik javno izjavljuje da u ovom Poduzeću ima viška uposlenika. GVU JP EP HZHB je protiv ovakvog upošljavanja jer isto bi vodilo daljnjem smanjenju dostignutih prava sadašnjim uposlenicima.

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar predlaže da Uprava Društva razmotri preraspodjelu uposlenika iz jednoga organizacijskog dijela u drugi u kojem je značajan nedostatak kvalificirane radne snage.
Skrećemo pozornost na obvezu Poslodavca da pri upošljavanju treba poštovati proceduru koja je propisana odredbama Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj:61/07“).

S poštovanjem
NSUEPHZHB / GVU JP EP HZHB