Sporazum o obveznim radnim aktivnostima u slučaju štrajka

Poštovani
Ovim putem Vas želimo upoznati da je dana 20.03.2014.godine na Kupresu održan zajednički sastanak Koordinacijskog tima elektroenergetskih sindikata BiH. Na sastanku je zaključeno da je zbog novonastale situacije u elektroenergetskom sektoru i najave restrukturiranja i liberalizacije tržišta električne energije, neophodno da se održi hitan sastanak na kojem se treba postići zajednički sporazum o obveznim radnim aktivnostima koje će se odvijati u slučaju štrajka.

Naime Člankom 100. propisana je obveza da sindikat NSUEPHZHB i poslodavac JP EP HZHB d.d.Mostar potpišu zajednički sporazum o obveznim radnim aktivnostima koje će se odvijati u slučaju štrajka a sve to je trebalo biti potpisano tri mjeseca nakon potpisivanja ovog ugovora (Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH broj:61/07“), što do danas nije potpisano, a trenutna situacija nalaže potrebu da se ova oblast uredi temeljem Zakona o štrajku, Kolektivnog ugovora, a sve u cilju da bi se mogao izraditi Pravilnik sindikata o štrajku sukladno Članku 99. Kolektivnog ugovora.

Upućeno na ruke Nikole Krešića i svih izvršnih direktora u EP HZ HB