Humanitarna akcija za nastradale u poplavama 2014

Zbog učestalih upita od strane sindikalnog članstva vezano za naknadno pokrenute humanitarne akcije ispred Uprave Društva, NSUEPHZHB pozdravlja sve pokrenute humanitarne akcije i pozivamo još jednom sindikalno članstvo da sa svoje strane doprinese koliko može i uplati novčana sredstva u bilo koju pokrenutu humanitarnu akciju.

Jedini cilj NSUEPHZHB je da pomoć stigne najugroženijim obiteljima i pojedincima koji su pogođeni sa ovom elementarnom nepogodom. Ne treba sumnjati da će NSUEPHZHB sa svoje strane pomoći najugroženije, a sve u skladu sa Odlukama tijela sindikata i usvojenim financijskim planovima o čemu će članstvo biti pravovremeno informirano.

Vjerovatno da bi ova humanitarna akcija bila još uspješnija da je Uprava Društva ovih dana isplatila regres uposlenicima JP EP HZHB d.d. Mostar, kako je to i najavljivala.

Molimo članstvo NSUEPHZHB da svoje prijedloge i primjedbe dostave preko Sindikalnih povjerenika i drugih tijela NSUEPHZHB.

Prikupljanje novčane pomoći za nastradale u poplavama 2014.

 Predsjedništvo NSUEPHZHB je na sjednici održanoj telefonskim putem,donijelo jednoglasnu Odluku o pokretanju dragovoljne humanitarne akcije prikupljanja novčanih sredstava za pomoć nastradalim u poplavama, koje su se dogodile ovih dana.

 Pošto se radi o poplavama biblijskih razmjera, a samim tim i velike su materijalne i ljudske štete koje su pogodile veliki broj unesrećenih obitelji,  obraćamo se svim uposlenicima u JP EP HZHB i Elektroprijenos OP Mostar, da svojim dragovoljnim novčanim prilozima po svim Organizacijskim cjelinama Poduzeća po svojoj savjesti i mogućnosti novčano pomognu ovu humanitarnu akciju.

 Molimo Sindikalne povjerenike da izvrše prikupljanje novčanih sredstava po  sindikalnim jedinicama koje će uplatiti u bankama na tekući račun NSUEPHZHB broj:3060350000028422, ili kod Izvršnog tajnika u Mostaru u ulici Zagrebačka broj:1.

te da sačinjene popise i ovjerene uplatnice dostave u Središnjicu sindikata na fax: 036/323-139.

 Molimo Vas da prikupljanje novčanih sredstava izvršite najkasnije do (četvrtka) 22.05.2014. godine, a sva prikupljena novčana sredstva će se uplatiti na žiro račun Karitasa BiH koji će odlučiti kome su novčana sredstva najpotrebnija.