Mišljenje Sindikata na poslaničko pitanje u svezi restrukturiranja elektroenergetskog sektora u F BiH

U svezi poslaničkog pitanja koje je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine postavio poslanik dr. Izudin Kapetanović,  po pitanju dosadašnjih aktivnosti na restrukturiranju Elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, na zajedničkom  sastanku sindikata održanom 03.09.2014. godine u Livnu, na kojem su sudjelovali predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Herzegovine (SSSBiH) Ismet Bajramović, predstavnici Sindikata elektroenergetskih radnika Federacije Bosne i Herzegovine (SEERFBiH), Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine SSRRFBiH) i Nezavisni sindikat uposlenika elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB)  razmotrili smo stanje i utvrdili sljedeće:

Pozdravljamo interes i postavljeno pitanje od strane poslanika dr. Izudina Kapetanovića i možemo odgovorno konstatirati da nismo uključeni niti upoznati s pripremom za restrukturiranje sa bilo koje razine vlasti i uprava obe elektroprivrede koji pripremaju i odgovorni su za proces restrukturiranja.

Sindikati SEERFBiH, SSRRFBiH i NSUEPHZHB zahtijevaju odgodu procesa restrukturiranja zbog ne sudjelovanja predstavnika sindikata u dosadašnjim aktivnostima po pitanju restrukturiranja i uključivanje predstavnika sindikata u radne grupe na svim razinama u daljnjem procesu pripreme za restrukturiranje. 

U Memorandumu o razumijevanju o socijalnim pitanjima u kontekstu energetske zajednice koji je potpisan 18.10.2007. godine u Beču, Bosna i Hercegovina se pored ostalog obvezala da će predstavnici sindikata aktivno sudjelovati na svim razinama u procesu pripreme restrukturiranja, otvaranja tržišta, zbrinjavanje invalida rada II kategorije i eventualnog viška uposlenika, donošenja socijalnih akcijskih planova, porasta konkurentnosti i sl.

Tijekom 2011. Godine Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je formiralo radnu grupu za ažuriranje akcionog plana u kojem su bili i predstavnici sindikata u skladu s Memorandumom o razumijevanju. Na žalost radna grupa se sastala samo jednom koncem 2011. godine. Sve radnje koje su kasnije uslijedile i akti koji su usvajani su rađeni i usvajani bez predstavnika sindikata. Kako to izgleda kad se akti donose bez svih sudionika u socijalnom dijalogu najbolje se vidi iz Privremenih smjernica elektroenergetske politike Federacije Bosne i Hercegovine koja je pripremana i usvojena bez znanja i sudjelovanja  Sindikata. U ovom dokumentu se niti na koji način ne spominju uposlenici u elektroenergetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a istovremeno iz Ministarstva energije rudarstva i industrije se šalju poruke u medijima o značajnom broju viška uposlenika zbog čega kupci plaćaju skuplju cijenu električne energije iako se pouzdano zna da imamo jednu od najnižih cijena električne energije u Europi, u obe elektroprivrede. Odgovorno tvrdimo da se u ovako značajnom trenutku restrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine namjerno isključuju predstavnici Sindikata ne mareći što ovo može značiti za mnoge uposlenike iz ove oblasti.

Neophodno je da Sindikat bude uključen u svim postupcima restrukturiranja jer smo socijalno osjetljivi, odgovorni prema poduzeću, zajednici i kupcima, a imamo i širinu da možemo doprinijeti kvalitetnom procesu od pripreme do provedbe. Možemo na vrijeme predvidjeti i upozoriti na moguće negativne posljedice na naše uposlenike  i preuzeti dio tereta u ovako odgovornom i dalekosežnom procesu za svakog uposlenika, kupca i razvoj elektroenergetskog sektora u cjelini.

 

 

SEERFBiH            Omer Sikira

SSRRFBiH             Sinan Husić

NSUEPHZHB       Dubravko Pervan