Odgovor NSUEPHZHB Ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poslaničko pitanje u svezi restrukturiranjaelektroenergetskog sektora u F BiH.

Slijedom Vašeg dopisa broj:05-17-2100/14, od 06.08.2014.godine u svezi poslaničkog pitanja koje je postavio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dr. Izudin Kapetanović, a u svezi dosadašnjih aktivnosti  po pitanju restrukturiranja Elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, možemo istaknuti slijedeće:

U Memorandumu o razumijevanju o socijalnim pitanjima u kontekstu energetske zajednice koji je potpisan 27.srpnja 2006. godine i zatim u donesenim Privremenim smjernicama elektroenergetske politike Federacije Bosne i Hercegovine je predviđeno da Sindikat ima istaknuto mjesto pri donošenju značajnih mjera koji se tiču radno pravnog statusa uposlenika iz ove oblasti pa tako i prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je predviđeno ovim aktima.

Pozdravljamo interes i postavljeno pitanje od strane poslanika dr. Izudina Kapetanovića i možemo odgovorno konstatirati da nismo uključeni niti upoznati od strane Uprave Društva i aktera koji provode i odgovorni su za proces restrukturiranja na relaciji resorno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i JP EP HZHB d.d. Mostar.

Sagledavši sve okolnosti i informacije sa kojima raspolažemo po pitanju prestrukturiranja iste se svode na to da će do toga možda doći ili možda ne ali bez stvarnih pokazatelja i analiza na koji način će i u kolikoj mjeri utjecati na status i prava uposlenika iz ovog sektora.

Do sada u JP EP HZHB d.d. Mostar su imenovana Povjerenstva koja još uvijek nisu donijela temeljne akte: Statut, sistematizaciju i tipizaciju radnih mjesta, te samim tim nisu ni izrađeni elaborati o eventualnim  viškovima radne snage kako bi se moglo na vrijeme izvršiti preraspodjela i premještaj iz jedne organizacijske cjeline u drugu pa ako je potrebito da se pristupi i dodjeli poticajnih otpremnina za radna mjesta i uposlenike za koje se ne bude moglo naći drugog načina za zbrinjavanje.

Odgovorno tvrdimo da se u ovako značajnom trenutku restrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine namjerno isključuju predstavnici Sindikata što može dovesti do nesagledivih posljedica po svakog uposlenika i Poduzeće u cjelini.

Neophodno je da Sindikat bude uključen u svim postupcima restrukturiranja jer samo na taj način možemo na vrijeme uočiti moguće negativne posljedice na naše uposlenike  i kupce električne energije, i preuzeti svoj dio odgovornosti u ovako odgovornom i dalekosežnom procesu za svakog uposlenika u JP EP HZHB d.d. Mostar i razvitak i budućnost Poduzeća u cjelini.