PRIJAVA PROTIV GENERALNOG DIREKTORA JP EP HZHB d.d. Mostar NIKOLE KREŠIĆA ZA POVREDU ETIČKOG KODEKSA

U skladu s člankom 20. Etičkog kodeksa JP EP HZHB d.d. Mostar Predsjedništvo NSUEPHZHB podnosi prijavu Nadzornom odboru JP EP HZHB d.d. Mostar protiv generalnog direktora Nikole Krešića.

Generalni direktor Nikola Krešić nije izvršio Odluku Uprave Društva broj I-9235/13 od 28.11.2013. godine niti Preporuku Institucije ombdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine po žalbi  broj Ž-LI-06-34/14 P-54/14 od 02.04.2014. godine. Mišljenja smo  da je generalni direktor Nikola Krešić ne izvršavajući Odluku Uprave Društva i Preporuke  prekršio odredbe Etičkog kodeksa JP EP HZHB d.d. Mostar:

                 

Članak 5.

(Stručne sposobnosti i savjesno postupanje)

 (1) Osobe na koje se primjenjuje ovaj kodeks dužne su obavljati svoje dužnosti, izvršavati svoje obveze odnosno poslove radnog mjesta uz dužnu pozornost stručno i savjesno.

Članak 7.

(Poštenje u radu i poslovanju)

 

(1) Načelo, poštenje u radu i poslovanju treba se iskazivati u svakodnevnom radu Uprave i uposlenika.

(2) Uprava, kao i drugi rukovoditelji na svim organizacijskim razinama, moraju osigurati pravedan i pošten način rada i poslovanja unutar Elektroprivrede HZ HB.

(3) Poštenje u radu i poslovanju treba biti svakodnevno i u svakoj situaciji pri čemu odnos prema i među uposlenicima na svim razinama treba biti pošten i s uvažavanjem, uz uzdržavanje od uznemirenja ili diskriminacije po političkoj, vjerskoj, spolnoj, obrazovnoj, rasnoj i svakoj drugoj osnovi.