Sretna 22. obljetnica JP EP HZ HB d.d. Mostar

Čestitamo 22. obljetnicu JP EP HZ HB d.d. Mostar svim svojim članovima, kao i svim uposlenicima kompanije.

NSUEPHZHB