HUMANITARNA AKCIJA RADOSNIJI BOŽIĆ 2014

Na sjednici Predsjedništva NSUEPHZHB održanoj na Kupresu, a povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana donesen je jednoglasan

Z A K LJ U Č A K

• NSUEPHZHB pokreće humanitarnu akciju Radosniji Božić 2014.
• Povjerenici sindikalnih jedinica će prikupljati novčana sredstva za humanitarnu akciju u periodu od 15.12.2014. godine do 18.12.2014. godine
• Odluku o dodjeli novčanih sredstava prikupljenih u sindikalnoj jedinici će donijeti sindikalna jedinica
• Po okončanju humanitarne akcije povjerenici sindikalnih jedinica će sačiniti izvješće o prikupljenim i doniranim novčanim sredstvima i isto će dostaviti na oglasne ploče u svojim sindikalnim jedinicama i u središnjicu NSUEPHZHB.