Što sindikat čini u vezi prestrukturiranja u JP EP HZHB d.d. Mostar

Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB) uputio je pismo gospinu  Erdalu Trhulju  federalnom ministru energije, rudarstva i industrije u kome stoji:

Poštovani

Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB) prisiljen je obratiti Vam se u cilju zaštite kolektivnih prava uposlenika našega poduzeća i svih kupaca koje opskrbljuje električnom energijom JP EP HZHB d.d. Mostar. Kako bi ukazali na složenu i neizvjesnu situaciju u kojoj se nalazi Elektroprivreda HZHB i svi njezini djelatnici, Sindikat ovom prilikom želi istaknuti krajnje neprofesionalno i neodgovorno ponašanje aktualne Uprave Elektroprivrede HZ HB na čelu s generalnim direktorom Nikolom Krešićem, posebno kada je riječ o procesima pripreme za liberalizaciju tržišta električne energije, te položaju našega poduzeća u ovim i drugim važnim pitanjima za Elektroprivredu Herceg Bosne.

Uprava Društva je na sjednici održanoj 28.05.2014. godine donijela Plan aktivnosti za prestrukturiranje sa pregledom aktivnosti sa dinamičkim okvirom (Faza I), koji je donesen sukladno Privremenim smjernicama elektroenergetske politike u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH br 12/2014.godinu) i Programu o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH br. 20/14).
Plan aktivnosti sadrži popis aktivnosti i rokove za izvršenje:
1. Donošenje Plana aktivnosti na restrukturiranju do 20.06.2014. godine,
2. Donošenje Elaborata o unutrašnjoj organizaciji do 01.07.2014. godine;
3. Razrada organizacije Društva po djelatnostima do 01.07.2014. godine;
4. Izrada i donošenje Statuta Društva do 01.07.2014. godine;
5. Donošenje novih Pravilnika o organizaciji do 31.07.2014. godine;
6. Alokacija sredstava obveza i zaposlenika po djelatnostima do 31.07.2014. godine;
7. Donošenje akata za reguliranje internih odnosa do 31.07.2014. godine;
8. Usklađivanje akata o računovodstvu uvažavajući razdvajanje po djelatnostima do 31.09.2014. godine;
9. Implementacija razdvojenog računovodstva do 31.09.2014. godine;
10. Izrada Plana poslovanja po djelatnostima za 2015. godinu od 01.07 do 30.12.2014.godine;
11. Izrada financijskih izvješća po djelatnostima od 01.07. 2014. godine do 28.02.2015. godine;
12. Donošenje ažuriranih pojedinačnih planova prestrukturiranje rudnika tijekom 2014. godine
13. Donošenje dokumenata za formiranje Operatora distributivnog sistema (ODS) do 30.09.2014. godine,
14. Donošenje dokumenata za rad ODS-a do 31.12.2014. godine;
15. Registriranje ODS-a do 31.12.2014. godine;
16. Početak rada ODS-a od 01.01.2015. godine.

Realizaciju Plana osigurava Uprava Društva, odnosno Izvršni direktori organizacijskih jedinica, a zna se da od 07. mjeseca 2013. godine JP EP HZHB d.d. Mostar nema Izvršnog direktora za Distribuciju električne energije koji treba biti nositelj aktivnosti većine točaka. U članu IV Plana aktivnosti predviđene su konsultacije s NSUEPHZHB o svim aktivnostima koje se budu poduzimale.

NSUEPHZHB je u proteklih godinu dana u više navrata tražio od Uprave Elektroprivrede HZHB informacije vezane za pripremu za restrukturiranje elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH odnosno pripremama Elektroprivrede HZHB za otvaranje tržišta električne energije. Nažalost, valjane službene informacije nismo dobili do danas. Uprava Društva je dana 20.11.2014. imenovala Koordinacioni tim za ODS HZHB.

Imajući u vidu obveze iz Direktive 2009/72/EC, Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, Programa prestrukturiranja s pratećim dokumentima i Smjernice elektroenergetske politike u F BiH i Plana aktivnosti za prestrukturiranje s pregledom planiranih aktivnosti sa dinamičkim okvirom – FAZA 1, pitamo se:

a. Hoće li ijedan djelatnik Elektroprivrede HZ HB u procesu restrukturiranja biti otpušten odnosno proglašen viškom, hoće li doći do umanjenja dostignutih prava djelatnika JP EP HZHB d.d. Mostar, hoće li ijedan djelatnik biti preraspodijeljen unutar postojećih organizacijskih jedinica Društva, odnosno hoće li u procesu restrukturiranja (faze 1 do faze 3) doći do primanja novih djelatnika? Ako da, koje su procjene s obzirom na broj djelatnika, dinamiku i vrijeme i što Uprava Društva čini po tome pitanju?
b. Hoće li u procesu restrukturiranja (faze 1 do faze 3) doći do osnivanja novih zajedničkih društava u svojstvu pravne osobe iz dijelova ili cjelina postojećih elektroprivrednih društava u BiH odnosno F BiH? Ako da, koje su projekcije, dinamika i planirano vrijeme osnivanja i što Uprava Društva čini po tome pitanju?

NSUEPHZHB sa zabrinutošću postavlja pitanje: Je li Uprava JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar svojim ponašanjem zlouporabila svoj službeni položaj i ovlasti, i ne obavljajući svoje službene dužnosti dovela JP EP HZHB d.d. Mostar u nepovoljan položaj i svojim postupanjem možda nanijela nemjerljivu štetu s dugoročnim posljedicama JP EP HZHB d.d. Mostar?

Ovim putem Vam se zahvaljujemo na dosadašnjoj spremnosti za vođenjem socijalnog dijaloga i uključivanju sindikata iz elektroenergetskog sektora s prostora Federacije BiH u ovaj proces i ujedno Vas molimo da date svoj doprinos kako bismo dobili neophodne informacije i odgovore na pitanja koja smo već postavljali Upravi JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar (izvod iz Dopisa NSUEPHZHB od 17.11.2014.):

11

U privitku Vam dostavljamo:
• Plan aktivnosti na prestrukturiranje sa pregledom planiranih aktivnosti sa dinamičkim okvirom – Faza I, broj I – 4354/14 od 28.05.2014. godine
• Odgovor na poslaničko pitanje u svezi restrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, broj 786/14 od 01.09.2014. godine
• Restrukturiranje elektroenergetskog sektora u F BiH, broj 965-2/14 od 17.11.2014. godine
• Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za ODS HZHB, broj I-8931/14 od 20.11.2014. godine.