Dionice JP EP HZHB d.d. Mostar i Hercegovina osiguranje

Na 3. sjednici Predsjedništva NSUEPHZHB održanoj dana 20.01.2015. godine u Ljubuškom raspravljalo se po pitanju Hercegovina osiguranja i posebnoj emisiji dionica za uposlenike JP EP HZHB d.d. Mostar, te su donesene jednoglasne Odluke:

1. U svim sindikalnim jedinicama NSUEPHZHB će preko povjerenika u razdoblju od 26.do 30.01.2015.godine prikupljati potpise uposlenika za potporu inicijativi Predsjedništva NSUEPHZHB i Zaključka Povjerenstva za reguliranje trenutnih odnosa NSUEPHZHB i JP EP HZHB d.d. Mostar da Nadzorni odbor i Uprava Društva JP EP HZHB d.d. Mostar prilikom izrade Statuta Društva omogući primjenu odredbi iz Članka 28. Kolektivnog ugovora koja se odnosi na posebnu emisiju dionica za uposlenike u visini 5% osnovnog kapitala JP EP HZHB d.d. Mostar i obvezno utvrdi rok do kad će dionice biti prenesene na uposlenike.
2. U svim sindikalnim jedinicama NSUEPHZHB će preko povjerenika u razdoblju od 26.do 30.01.2015.godine prikupljat će se potpisi uposlenika JP EP HZHB i Elektroprijenosa OP Mostar za potporu inicijativi likvidacijskog upravitelja za kupnju zgrade Hercegovina osiguranja na Rondou, čime bi svi korisnici polica životnog osiguranja u cijelosti bili obeštećeni.
3. Za članove NSUEPHZHB i umirovljenike koji nisu do sad potraživali sredstva od police životnog osiguranja u Hercegovina osiguranju povjerenici Sindikalnih jedinica će prikupljati punomoći u razdoblju od 26.do 30.01.2015.godine. Pored potpisane punomoći potrebito je dostaviti i presliku police životnog osiguranja u Hercegovina osiguranju.
Molimo sve uposlenike da svojim potpisom podrže izdavanje posebne emisije dionica uposlenicima i kupnju zgrade Hercegovina osiguranja.