Z A P I S N I K sa sastanka održanog sa predstavnicima Uprave JP„Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i NSUEPHZHB Mostar

Sastanak je održan u prostorijama sjedišta Društva u Mostaru, dana 09. veljače 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati.
Sastanku su nazočili:
1. Ivana Bunoza, izvršna direktorica za Ekonomske poslove
2. Mate Pavković, izvršni direktor za Pravne poslove
3. Dubravko Pervan, predsjednik NSUEPHZHB Mostar
4. Ivan Baketarić, dopredsjednik NSUEPHZHB Mostar
– Martina Jelić, zapisničar

Izvršna direktorica za Ekonomske poslove je otvorila sastanak i naglasila kako je tema sastanka:
1. Razmatranje Prijedloga NSUEPHZHB Mostar za isplatom 13. plaće,
2. Tekuća pitanja.

1. Razmatranje Prijedloga NSUEPHZHB Mostar za isplatom 13. plaće
Izvršna direktorica za Ekonomske poslove je naglasila kako je povod za održavanje sastanka bio Prijedlog NSUEPHZHB Mostar za isplatom 13. plaće, sukladno članku 50. Kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u F BiH, kojim je propisano da u skladu sa pozitivnom bilancom poslovanja, a na temelju procjene rezultata poslovanja, prije iskazane dobiti, poslodavac može zaposlenike nagraditi iznosom do jedne prosječne plaće Društva, obračunate za period tekuće godine. Informirala je nazočne kako je u tijeku izrada završnog obračuna, upoznala je nazočne sa stavkama koje predstavljaju najviše troškove a za koje treba rezervirati sredstva te kako se trenutno ne zna koliki će biti ostvareni financijski rezultat poslovanja.
Dubravko Pervan je naglasio kako je Prijedlog Sindikata osnovan iz razloga što je u Planu poslovanja Društva za 2014. godinu bila planirana i odobrena bruto satnica u iznosu od 4,40 KM, a ista je uposlenicima cijelu godinu isplaćivana u iznosu od 4,25 KM, te da bi se isplatom 13. plaće jednim dijelom izvršio povrat dijela materijalnih sredstava koja su uposlenicima uskraćivana smanjenjem bruto satnice. Također je istaknuo da Sindikat predlaže isplatu iznosa u visini prosječne plaće Društva a Uprava može odlučiti da taj iznos bude i niži.
Nakon rasprave, zaključeno je kako će izvršna direktorica za Ekonomske poslove i izvršni direktor za Pravne poslove, informirati Upravu Društva o održanom sastanku, kako bi svaki od članova Uprave mogao razmisliti o prijedlogu Sindikata za isplatu 13. plaće a kako bi Uprava Društva o navedenom prijedlogu mogla donijeti odluku.
2. Tekuća pitanja
Gosp. Dubravko Pervan je odgovorio na upit izvršne direktorice za Ekonomske poslove o trenutnom statusu Tužbe za naknadu štete na ime životnog osiguranja kod Croatia osiguranja, tužitelja Dubravko Pervan i dr. i istaknuo da i dalje postoji mogućnost za vansudsku nagodbu od strane NSUEPHZHB, ali da nikad sindikat nije dobio prijedlog od strane Uprave Društva.
Gosp. Dubravko Pervan je na upit izvršne direktorice za Ekonomske poslove a vezano za realizaciju Ugovora o prodaju sekundarnih sirovina pojasnio kako Sindikat želi utvrditi kako je došlo do razlike u količini robe i razlike u uplaćenim materijalnim sredstvima u odnosu na ugovorene, te gdje se nalazi ostatak materijala i da li se nalazi na HE Rama.
Na upit gosp Dubravka Pervana da li će predstavnici Uprave Društva potvrditi da je Dubravko Pervan prisustvovao sastanku predstavnika NSUEPHZHB i Uprave Društva, izvršna direktorica za Ekonomske poslove je postavila upit postoje li i dalje problemi vezano za isplatu plaće Dubravku Pervanu , isti je pojasnio da se i dalje krše odredbe Kolektivnog ugovora za elektroprivrednu djelatnost i da mu se plaća ne isplaćuje u skladu s Odlukom Predsjedništva NSUEPHZHB niti je potpisan s njim Aneks ugovora o radu u skladu s Odlukom Uprave Društva od 28.11.2013. godine. Rukovoditelj Pogona Livno Belizar Križan isplaćuje plaću Predsjedniku NSUEPHZHB po samo njemu znanim propisima uz vjerojatni blagoslov generalnog direktora Nikole Krešića
Sastanak je okončan u 10:00 sati.
Predloženi tekst zapisnika je usuglašen sa predstavnicima Uprave JP„Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i NSUEPHZHB Mostar.