Obavijest članovima NSUEPHZHB

Na 4. sjednici Predsjedništva NSUEPHZHB održanoj dana 17.03.2015. godine u Jajcu raspravljalo se o procedurama za slanje i zaprimanje dokumenata u Središnjicu sindikata, pristupanju ili istupanju iz članstva u NSUEPHZHB, te je po tim pitanjima donesena jednoglasna Odluka:

1. Sva dokumentacija koja se dostavlja u Središnjicu NSUEPHZHB (pristupnice NSUEPHZHB, FS, BUP-i, zahtjevi za dodjelom jednokratnih pomoći iz Fonda solidarnosti ili pozajmica iz Blagajne uzajamne pomoći mora imati potpis izabranog povjerenika sindikalne jedinice ili uz njegovo znanje potpis njegovog zamjenika iz sindikalne jedinice kojoj član sindikata pripada. Dokumentacija koja nema potpis povjerenika sindikalne jedinice neće biti zaprimljena u Središnjicu sindikata.

2. U skladu sa Statutom NSUEPHZHB (Prečišćeni tekst lipanj 2014.godine) Predsjedništvo donosi Odluku o učlanjenju u sindikat za sve prijašnje i sadašnje članove Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar i Prijenos OP Mostar, a koji iskažu interes za učlanjenje.

3. Odluku o ponovnom učlanjenju člana sindikata kojem je prestalo članstvo u sindikatu zbog neplaćanja članarine dulje od tri mjeseca ili radi nepoštivanja Statuta sindikata i povrede kodeksa sindikalnog pokreta (npr: svi oni koji su se u međuvremenu isčlanili iz sindikata, a da nisu ispoštovali propisanu proceduru i ispunili obrazac istupnice iz NSUPHZHB , Fonda solidarnosti i vratili člansku iskaznicu sindikata sindikalnom povjereniku), u skladu sa Statutom NSUEPHZHB može postati članom sindikat samo temeljem Odluke Predsjedništva sindikata..