Uklanjanje obilježja sa hrvatskim znakovljem u JP EP HZHB d.d. Mostar

Da li je to moguće? Zaprimili smo informaciju da je 14.04.2015.godine prigodom posjete JP EP HZHB d.d. Mostar resornog ministra Reufa Bajrovića kao čin umilnosti i dodvoravanja izvršen nezapamćen atak uklanjanja iz prostorija za sastanke svih obilježja sa Hrvatskim znakovljem zahvalnica i diploma koje su uručene za sponzorstva i donacije koje su dostavile udruge i institucije u proteklom razdoblju.
Gazi se sve što je sveto da bi se osigurala pozicija generalnog direktora i izvršnih direktora tako da ništa više nije sveto, sve je na prodaju i dopuštena su sva sredstva pa se došlo do toga da se uklanja i obilježje jednog konstitutivnog naroda.
Već i prije smo tražili od svih Uprava Društva da ispred ili unutar zgrade JP EP HZHB d.d. Mostar naprave spomen obilježje za sve poginule radne kolege i branitelje pripadnike Oružanih snaga BiH koji su u domovinskom ratu izgubili svoj život stvarajući između ostalog i poduzeće od kojega svi mi uposlenici živimo. Za ovu inicijativu smo dobili i potporu Nadzornog odbora JP EP HZHB u kolovozu 2007. godine ali se ona nikad nije realizirala.
Svi oni koji su u ovom sramotnom činu sudjelovali su potvrdili da su došli do najniže točke ljudskog dostojanstva i poštovanja.
Odavno zahtijevamo smjenu Uprave Društva zbog niza nepravilnosti koje su radili u proteklom razdoblju, a za ovakav čin jedino što preostaje Generalnom direktoru je da sam podnese ostavku. Žalosno i sramotno.