Zahtjev za smjenu Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar

Dana 07.05.2015.godine u Mostaru je održana 5. sjednica Glavnog vijeća uposlenika
JP EP HZ HB d.d. Mostar na kojoj su, od 39 pozvanih, nazočila 34 člana. Na sjednicu GVU JP EP HZHB d.d. Mostar pozvan je Generalni direktor Nikola Krešić koji je trebao dati odgovor u kojoj fazi je izvršenje plana aktivnosti prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH (faza I) i utjecaju tog procesa na ekonomski i socijalni položaj uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar.

Pod točkom 3. dnevnog reda Generalni direktor je GVU trebao dati odgovor što je s Planom poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar za 2015. godinu. Iz pisanog odgovora Generalnog direktora koji je dostavio GVU je jasno da je Uprava Društva na samom početku po pitanju pripreme za prestrukturiranje i da nema jasnih pokazatelja na koji način će ovaj proces utjecati na socijalni i ekonomski položaj uposlenika. Po pitanju Plana poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar za 2015. godinu Generalni direktor sam priznaje da nije uopće razmatran prijedlog Plana poslovanja na Upravi Društva, a samim tim nije niti mogao biti dostavljen Nadzornom odboru JP EP HZHB d.d. Mostar. U svom dopisu Generalni direktor navodi da je 5. prosinca 2014. godine održana 23. redovita sjednica Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na kojoj je usvojen trogodišnji plan poslovanja za razdoblje 2014. – 2016. godina.
Po izvršenoj raspravi donesena je jednoglasna:

O D L U K A

Od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i resornog Ministarstva energije, rudarstva i industrije traži se smjena Uprave Društva Javnog poduzeća Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar.

O b r a z l o ž e nj e

Glavno Vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar je donijelo ovakvu Odluku jer Uprava Društva na čelu sa Generalnim direktorom Nikolom Krešićem nije konzultirala GVU prije donošenja plana poslovanja za razdoblje 2014-2016. godine što je morala učiniti u skladu s Zakonom o vijeću uposlenika ( članak 21 – 25. ) te su time zlouporabili položaj i ovlasti. Uprava Društva JP EP HZHB d.d. Mostar je bez konzultacija sa Vijećem uposlenika JP EP HZHB obmanula Nadzorni odbor i Skupštinu JP EP HZHB d.d. Mostar i dostavila na usvajanje ništavan trogodišnji plan poslovanja za razdoblje 2014-2016.godine. (Članak 25.)
Članovi Uprave Društva su u razdoblju od 2012.godine do danas podijelili na desetke nezakonitih Otkaza ugovora o radu, što je dokazano pravomoćnim sudskim presudama koje su prouzročile znatne materijalne troškove i štete za Društvo.
Uprava Društva unatrag šest mjeseci ne funkcionira i većinu sjednica nije održala jer se ne mogu dogovoriti oko usvajanja dnevnog reda.
Generalni direktor Nikola Krešić, opstruira 15 mjeseci obaviti intervjue s kandidatima za Izvršnog direktora za Distribuciju električne energije pa je svojim postupkom obmanuo resornog ministra koji je predložio v.d. Izvršnog direktora vjerojatno ne znajući da natječaj nije poništen.
Nadzorni odbor Društva dana 18.03.2015. godine zadužuje Odbor za reviziju da dostavi revizijska izvješća za nabavku električne energije za 2015. godinu, izvješće o kupoprodaji električne energije s poduzećem Rudnap u 2014. godini, izvješće o oročavanju sredstava u Bobar banci, izvješće o provedbi postupka javne nabave za VE Mesihovina i mogućnosti imenovanja v.d. Izvršnog direktora za Distribuciju. NO je tražio maksimalnu raspoloživost Uprave Društva za davanjem traženih podataka, a Generalni direktor i izvršna direktorica za Ekonomske poslove nisu dostavili podatke prema Reviziji zbog čega je Predsjednik Odbora za reviziju zatražio sazivanje sjednice NO zbog utvrđenih nepravilnosti u radu Generalnog direktora Nikole Krešića i Izvršne direktorice za Ekonomske poslove Ivane Bunoze.
U ovakvim okolnostima povećava se dug za isporučenu električnu energiju Aluminija d.d. Mostar koji danas iznosi preko 130.000.000,00 KM a na početku mandata ove Uprave je iznosio 17.000.000,00 KM.
Apeliramo na sve nadležne institucije da poduzmu odgovarajuće mjere i radnje kako bi se zaustavilo daljnje nanošenje štete ovom Poduzeću i njegovim uposlenicima.

Predsjednik
NSUEPHZHB / GVU JP EP HZHB
Dubravko Pervan