HUMANITARNA AKCIJA RADOSNIJI BOŽIĆ 2015.

Na telefonskoj sjednici Predsjedništva NSUEPHZHB, a prigodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana donesen je jednoglasan

Z A K LJ U Č A K

• NSUEPHZHB pokreće humanitarnu akciju Radosniji Božić 2015.
• Povjerenici sindikalnih jedinica će prikupljati novčana sredstva za humanitarnu akciju u razdoblju od 10.12.2015. godine do 17.12.2015. godine.
• Odluku o dodjeli novčanih sredstava prikupljenih u sindikalnoj jedinici će donijeti sindikalna jedinica.
• Po okončanju humanitarne akcije povjerenici sindikalnih jedinica će sačiniti izvješće o prikupljenim i doniranim novčanim sredstvima i isto će dostaviti na oglasne ploče u svojim sindikalnim jedinicama i u središnjicu NSUEPHZHB.