Produžen postojeći granski ugovor

Vlada FBiH I Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH potisali su produženje postojećeg granskog ugovora na period od dva mjeseca. Produljenje ovog geanskog ugovora potpisali su u ime Vlade FBiH Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, a u ime sindikata Mevludin Bektić predsjednik Sindikata elektroenergetskih radnika u FBiH i Dubravko Pervan, predsjednik Neovisnog sindikata uposlenika EPHZHB,